Perintöverotus: Mitä sinun olisi hyvä tietää

Perintöverotus on vero, joka peritään perinnöstä ja testamentista saatavasta omaisuudesta. Se on progressiivinen vero, jonka suuruus riippuu perinnönsaajan ja vainajan sukulaissuhteesta sekä perinnön arvosta. Tässä artikkelissa kerromme kaiken, mitä sinun tulee tietää perintöverosta.

Mikä on perintövero?

Perintövero on valtiolle maksettava vero, joka peritään perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta. Vero peritään perinnönsaajalta, eikä kuolinpesältä. Perintövero on progressiivinen vero, mikä tarkoittaa, että veroprosentti kasvaa perinnön arvon kasvaessa.

Kuka on perintöveron alainen?

Perintöveroa maksavat kaikki perinnönsaajat, riippumatta siitä, ovatko he Suomen kansalaisia vai eivät. Perintöveroa ei kuitenkaan makseta aviopuolisolle tai rintaperillisille (lapset, lapsenlapset jne.), jos perinnön arvo on alle 20 000 euroa.

Perintöveron määrä

Perintöveron määrä riippuu seuraavista tekijöistä:

  • Perinnönsaajan ja vainajan sukulaissuhde: Perintöveroa maksetaan enemmän, jos perinnönsaaja ei ole läheistä sukua vainajalle.
  • Perinnön arvo: Mitä arvokkaampi perintö on, sitä enemmän perintöveroa on maksettava.
  • Perinnönsaajan veroluokka: Perintöveroluokkia on kolme: I, II ja III. Veroluokka määräytyy perinnönsaajan ja vainajan sukulaissuhteen perusteella.

Perintöverolaskuri , jolla voit arvioida perintöveron määrän Verohallinnon perintöverolaskurilla, joka löytyy verottajan sivuilta.

Perintöveron vähennykset

Perinnöstä voi vähentää tiettyjä menoja, jotka on tehty perinnön hankkimiseksi tai säilyttämiseksi. Näitä menoja ovat esimerkiksi:

  • Hautauskulut: Hautauskulut voi vähentää perinnöstä kokonaan.
  • Velat: Vainajan velat voi vähentää perinnöstä.
  • Perinnönjättäjän testamenttilahjoitukset: Perinnönjättäjän testamenttilahjoitukset voi vähentää perinnöstä.

Perintöveron maksaminen

Perintövero maksetaan Verohallinnolle. Veron voi maksaa kerralla tai enintään neljässä erässä. Ensimmäinen erä on maksettava kolmen kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

Perintöveron välttäminen

Perintöveroa ei voi välttää kokonaan, mutta sitä voi pienentää tietyillä toimenpiteillä. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

  • Testamentti: Testamentti voi auttaa ohjaamaan perinnön verotehokkaasti.
  • Lahjat: Lahjat voi antaa verovapaasti tietyin ehdoin.
  • Henkivakuutus: Henkivakuutus voi auttaa maksamaan perintöveroa.

Lisätietoa perintöverosta

Lisätietoa perintöverosta löydät Verohallinnon verkkosivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/

Muita huomioita

Perintövero on monimutkainen aihe, ja tässä artikkelissa on käsitelty vain joitakin perusasioita. Jos sinulla on kysyttävää perintöverosta, ota yhteyttä Verohallintoon.

About the author

Author description olor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pulvinar ligula augue, quis bibendum tellus scelerisque venenatis. Pellentesque porta nisi mi. In hac habitasse platea dictumst. Etiam risus elit, molestie 

Vastaa