Sijoituslainat: Vipuvarsi parempaan tuottoon?

Sijoituslainat ovat nousseet viime vuosina yhä suositummaksi tavaksi rahoittaa sijoitustoimintaa. Ne tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hyödyntää vipuvaikutusta ja kasvattaa näin sijoitusten tuottoja. Mutta kuten kaikessa sijoittamisessa, myös sijoituslainoissa on omat riskinsä, jotka on syytä ottaa huomioon ennen lainan ottamista.

Mitä sijoituslaina on?

Sijoituslaina on vakuudellinen tai vakuudeton laina, joka otetaan sijoitustoimintaa varten. Lainan varoilla voidaan ostaa esimerkiksi osakkeita, rahastoja, kiinteistöjä tai muita sijoituskohteita. Sijoituslainan korko on yleensä korkeampi kuin tavallisella kuluttajalainalla, mutta se voi olla silti kannattavaa, jos sijoitukset tuottavat riittävästi tuottoa.

Sijoituslainan ominaisuuksia:

 • Korko: Sijoituslainan korko on yleensä korkeampi kuin tavallisella kuluttajalainalla. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuva.
 • Vakuus: Sijoituslaina voi olla vakuudellinen tai vakuudeton. Vakuudellisessa lainassa vakuutena toimii esimerkiksi sijoitusasunto tai arvopaperit. Vakuudettoman lainan korko on yleensä korkeampi.
 • Laina-aika: Sijoituslainan laina-aika on tyypillisesti 5-15 vuotta.
 • Käyttötarkoitus: Sijoituslainaa voi käyttää vain sijoitustoimintaan. Lainan varoilla ei voi esimerkiksi ostaa kulutustavaroita.

Sijoituslainan edut:

 • Mahdollisuus suurempaan tuottoon: Sijoituslainan avulla sijoittaja voi hyödyntää vipuvaikutusta ja kasvattaa näin sijoitusten tuottoja.
 • Sijoitusmahdollisuuksien laajentaminen: Sijoituslainan avulla sijoittaja voi sijoittaa kohteisiin, joihin hänellä ei olisi omaa pääomaa.
 • Verohyödyt: Sijoituslainan korot ovat yleensä verovähennyskelpoisia.

Sijoituslainan riskit:

 • Sijoitusten arvonlasku: Jos sijoitusten arvo laskee, sijoittaja voi joutua maksamaan takaisin lainaa enemmän kuin hän on sijoittanut.
 • Korkojen nousu: Jos korot nousevat, sijoituslainan lyhennykset voivat kallistua.
 • Maksukyvyn heikkeneminen: Sijoituslainan lyhennykset voivat rasittaa sijoittajan maksukykyä.

Sijoituslainan valinta ja käyttö:

Sijoituslainaa harkitessa on tärkeää tehdä huolellinen taustatyö ja vertailla eri lainatarjouksia. On myös tärkeää varmistaa, että sijoittaja ymmärtää sijoituslainan riskit ja pystyy maksamaan lainan lyhennykset ajallaan.

Sijoituslainaa kannattaa käyttää vain harkiten ja sijoituskohteiden riskejä huolellisesti arvioiden. Sijoituslainan avulla voi kuitenkin olla mahdollista kasvattaa sijoitusten tuottoja merkittävästi.

 • OP – Sijoituslaina
About the author

Author description olor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pulvinar ligula augue, quis bibendum tellus scelerisque venenatis. Pellentesque porta nisi mi. In hac habitasse platea dictumst. Etiam risus elit, molestie 

Vastaa