Sijoitusnäkökulma: Neste vs. Outokumpu

Kun tarkastelemme Nesteen ja Outokummun osakkeita sijoitusvaihtoehtoina, huomaamme niiden edustavan erilaisia sektoreita suomalaisessa teollisuudessa. Kummankin yrityksen liiketoimintastrategiat ja markkinapositiot tarjoavat ainutlaatuisia näkökulmia sijoittajille.

Neste: Uusiutuvien energialähteiden edelläkävijä

Neste on tehnyt nimensä uusiutuvien energialähteiden alalla, keskittyen erityisesti uusiutuvaan dieseliin ja lentopolttoaineeseen. Yrityksen sitoutuminen kestävään kehitykseen, mikä näkyy sen sijoituksessa Corporate Knightsin Global 100 -indeksissä, tekee siitä vetovoimaisen kohteen erityisesti tulevaisuuteen katsoville sijoittajille. Maailmanlaajuinen siirtymä kohti kestävämpiä energiaratkaisuja tukee Nesteen kasvua. Lue lisää: Neste osake.

Outokumpu: Terästeollisuuden vakaa pelaaja

Outokumpu puolestaan tarjoaa sijoittajille näkymän perinteisempään teollisuudenalaan, ruostumattoman teräksen tuotantoon. Yhtiö on altis maailmantalouden heilahteluille ja raaka-aineiden hintojen vaihteluille, mutta sen vankka asema teräsmarkkinoilla ja ympäristöystävällisemmät tuotantomenetelmät luovat pohjaa kasvulle. Outokummun rooli infrastruktuuriprojekteissa voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lue lisää: Outokumpu osake.

Sijoittajien harkinnassa

Sijoittaessa Nesteen ja Outokummun osakkeisiin, on tärkeää hahmottaa kunkin yhtiön tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet.

  1. Salkun hajauttaminen: Nämä kaksi osaketta edustavat eri toimialoja, mikä voi tuoda lisäarvoa sijoittajan salkun hajauttamiseen.
  2. Markkinoiden seuraaminen: Sekä Nesteen että Outokummun menestyminen riippuu laajemmista taloudellisista olosuhteista, joten aktiivinen markkinoiden seuraaminen on suositeltavaa.
  3. Eettiset näkökohdat: Neste, keskittyen uusiutuvaan energiaan, voi olla houkutteleva vaihtoehto vastuullisuutta arvostaville sijoittajille.

Johtopäätökset

Nesteen ja Outokummun osakkeiden vertailu osoittaa, että kumpikin tarjoaa erityisiä sijoitusmahdollisuuksia, mutta niiden riskiprofiilit ja markkinapotentiaalit eroavat toisistaan. Sijoittajan on tärkeä ottaa huomioon yhtiöiden taloudelliset näkymät ja toimialojen suuntaukset ennen päätöksentekoa.

Outokumpu on parhaan 1 %:n joukossa EcoVadiksen vastuullisuusluokituksessa

Outokumpu on vastuullisen ruostumattoman teräksen ykkönen, ja yhtiö on saanut Platinum-luokitukset vastuullisuusluokitusyhtiö EcoVadiksen arvioinnissa. Outokumpu on nyt vahvojen vastuullisuustulostensa ansiosta parhaan 1 %:n joukossa kaikkiaan yli 100 000 arvioidun yhtiön joukossa. Outokumpu on aiemminkin saanut Platinum-luokituksen, mutta tänä vuonna Outokummun kaikkien aikojen parhaat pisteet arvioinnissaan. 

EcoVadis arvioi yhtiöitä globaalien standardien kuten GRI-ohjeistuksen ja YK:n Global Compactin pohjalta. Arvioinnissa käydään läpi 21 vastuullisuuden aluetta neljässä osiossa, jotka ovat ympäristö, työvoima ja ihmisoikeudet, etiikka ja vastuullinen hankinta.

“Olemme ylpeitä siitä, että saimme EcoVadikselta tällaisen tunnustuksen sitoutumisestamme vastuullisuuteen ja olemme heidän arvioimiensa yhtiöiden parhaan 1 %:n joukossa. Kerroimme uudesta vastuullisuusstrategiastamme vuonna 2021. Siitä saakka olemme jatkaneet määrätietoista työtä ja edenneet tavoitteissamme. Outokummulla on kunnianhimoinen 1,5 asteen mukainen ilmastotavoite, joka on hyväksytty Science Based Targets -aloitteeseen: olemme sitoutuneet vähentämään suoria, epäsuoria ja toimitusketjun päästöjä tuotettua tonnia kohti 42 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme jo vähentäneet päästöjä tuotettua tonnia kohti 20 prosentilla vuodesta 2016 ja jatkamme työtä saavuttaaksemme tavoitteemme. Olemme hyvin onnellisia siitä, että myös EcoVadis tunnustaa edistyksemme kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla”, kertoo vastuullisuusjohtaja Heidi Peltonen.

Osana kunnianhimoista vastuullisuusstrategiaa Outokummun tavoitteena on käyttää myös 90-prosenttisesti kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan ja parantaa energiatehokkuuttaan 8 %:lla vuoden 2024 loppuun mennessä. Kunnianhimoisen ilmastotyön ohella Outokummun tavoitteena on myös lisätä johdon monimuotoisuutta 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä, ja yhtiö on myös sitoutunut YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin arvoketjussaan.

“Terästeollisuuden vaikutus vihreässä siirtymässä on kokonaisuudessaan merkittävä – 7–9 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä tulee terästeollisuudesta. YK:n ilmastokokouksen julkilausuma ja tavoite pitää kiinni Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteesta ovat vahva viesti siitä, että ilmastotyötä on kiihdytettävä, ja uskomme, että voimme tukea koko arvoketjua vihreässä siirtymässä näyttämällä esimerkkiä vastuullisuudessa. Vastuullisuus on paitsi Outokummun omien myös asiakkaidemme liiketoimintapäätöksien taustalla. EcoVadiksen tunnustus vastuullisuustyön parhaimmistosta ja Platinum-luokitus todistavat, että olemme oikealla tiellä – jatkamme työtämme ja tuemme asiakkaitamme heidän kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteidensa saavuttamissa. Suuri kiitos kuuluu kaikille outokumpulaisille ympäri maailmaa heidän jatkuvasta sitoutumisestaan varmistaaksemme teollisuudenalan johtavan asemamme vastuullisuudessa”, Peltonen toteaa.

About the author

Author description olor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pulvinar ligula augue, quis bibendum tellus scelerisque venenatis. Pellentesque porta nisi mi. In hac habitasse platea dictumst. Etiam risus elit, molestie 

Vastaa