Elo tähtää vetovoimaisimmaksi työeläkeyhtiöksi

Globaali kasvu hidastui edelleen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Elon sijoitustoiminnan kokonaistuotto jäi negatiiviseksi yleisen taloustilanteen heikkenemisen myötä. Syksyllä käytyjen muutosneuvottelujen seurauksena Elosta väheni 44 tehtävää. Uusi strategia luotsaa Eloa kohti tavoitetta olla toimialan vetovoimaisin yritys vuonna 2025.

Elon toimitalo Tapiolassa
Elon toimitalo Tapiolassa

Avainluvut tammi-syyskuu 2022

  • Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin oli -1 445,2 (999,7) miljoonaa euroa.
  • Sijoitustoiminnan nettotuotto oli -4,9 (9,4) prosenttia.
  • Sijoitusten markkina-arvo oli 28,0 (28,3) miljardia euroa.
  • Vakavaraisuusaste oli 122,2 (126,9) prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,5-kertainen (1,6-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden.
  • Vakuutusmaksutulo oli 3,3 miljardia euroa ja eläkkeitä sekä muita korvauksia maksettiin lähes saman verran.
  • Hoitokustannussuhde oli 72,8 (71,6) prosenttia.

Huomio toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutoksessa

Elossa käytiin katsauskaudella muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa Elon organisaatiota sekä lisäksi vastata toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutokseen.

– Muutosneuvottelujen seurauksena Elosta väheni 44 tehtävää ja lisäksi organisaation rakennetta, henkilökunnan työtehtäviä sekä toimenkuvia muutettiin. Vaikeista päätöksistä huolimatta kävimme muutosneuvottelut poikkeuksellisen avoimessa ja rakentavassa ilmapiirissä, kertoo Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson.

Lokakuussa valmistunut strategia luotsaa Eloa kohti tavoitetta olla toimialan vetovoimaisin yritys vuonna 2025.

– Olla vetovoimaisin työeläkeyhtiö on visiona erittäin rohkea ja kunnianhimoinen. Sen saavuttamiseksi meidän tulee olla toimialan kasvavin ja asiakaskeskeisin yhtiö sekä palvelukykymme tulee olla vahva. Henkilöstökokemuksemme on erinomainen. Olemme työkykypalvelujen edelläkävijä ja huolehdimme työeläkeyhtiön riittävästä vakavaraisuudesta, Pettersson kuvaa.

Suomalaiset yritykset paremmassa asemassa

Globaali kasvu hidastui edelleen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Kasvua rajoittivat rahoitusolosuhteiden kiristyminen ja inflaation aiheuttama reaalisen ostovoiman väheneminen.

Eurooppaa koettelee energiakriisi ja taantumaa pidetään mahdollisena. Erityisen tukala tilanne on Saksassa, jonka energian saanti on vahvasti nojannut tuontienergiaan Venäjältä. EU-maat ottivat käyttöön laajat fiskaaliset tukitoimet yritysten ja kotitalouksien tukemiseksi ja positiivisen kasvuvaikutuksen aikaansaamiseksi.

– Myös suomalaiset yritykset tasapainoilevat epävarmojen näkymien keskellä. Huolien vastapainoksi haluan nostaa esille sen, että suomalaisten yhtiöiden taseet ovat vahvat ja ne suojaavat yrityksiä haastavassa markkinatilanteessa. Lisäksi kotimaamme energiantuotanto on monipuolisempaa verrattuna esimerkiksi Keski-Euroopan valitettavaan tilanteeseen, toteaa Pettersson.

Keskuspankkien ohjauskoron nosto vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin

Useat keskuspankit hillitsevät inflaatiota nostamalla ohjauskorkoja, minkä vaikutukset näkyvät laajasti sijoitusmarkkinoilla. Markkinakorot nousivat tuntuvasti ja osaketuotot heikkenivät.

– Elon sijoitusten kokonaistuotto jäi negatiiviseksi, kun useimpien listattujen omaisuusluokkien tuotot olivat heikot. Riskejä hajauttivat puolestaan kiinteistö-, reaali- sekä infrasijoitusten positiivinen tuotto, kommentoi Elon varatoimitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Elon korkosijoitukset tuottivat -3,2 (1,0) prosenttia vuoden alusta. Korkosuojausten ansiosta voimakkaasti nousseiden markkinakorkojen negatiivinen tulosvaikutus jäi edelleen maltilliseksi.

Pääomasijoitukset lievensivät edelleen osakesijoitusten negatiivista tulosta, -10,1 (18,1). Osakkeiden hinnoittelu maltillistui, mutta tulosodotukset olivat edelleen korkeat suhteessa heikkenevään talouteen.

Yleisen taloustilanteen heikkeneminen alkuvuonna ei vielä vaikuttanut kiinteistösijoitusten kaupankäyntiin. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 5,3 (3,5) prosenttia. Toimintaympäristön epävarmuus laskenee markkinoiden kaupankäyntiaktiivisuutta loppuvuonna, ja myös kiinteistöjen tuottovaatimuksiin kohdistuu nousupainetta.

– Sijoitusvarallisuuden hajautuksen näkökulmasta osake- ja korkomarkkinan välinen riippuvuus on keskeistä. Mikäli keskuspankit saavat inflaation talttumaan, sijoitusten hajauttamisesta saatavat hyödyt kasvavat. Historiallisen voimakkaasti nousseen korkotason ansiosta korkosijoitusten tuottonäkymät ovat paremmat kuin vuosiin, sanoo Hiidenpalo.

Globaali taloustaantuma on todennäköinen

Inflaatiokehitys ratkaisee sijoitusmarkkinoiden menestyksen myös ensi vuonna. Kuluttajahintojen nousuvauhti on liian nopeaa keskuspankkien tavoitteisiin nähden ja riski inflaation juurtumiseen on kasvanut. Toisaalta globaalin taloustaantuman todennäköisyys on noussut merkittävästi.

Talouden epävarmuus koettelee suomalaisia yrityksiä ja viennin näkymä on synkentynyt globaalin kasvun hidastuessa. Suomen talouden tilanne jäänee ensi vuonna merkittävästi tätä vuotta heikommaksi, sillä BKT:n ei odoteta juurikaan kasvavan.

Suluissa olevat vertailuluvut ovat 30.9.2021 lukuja.

Uusia palveluita yrityksille ja yksityisille

Samalla kun markkinat kokevat kovia, nousee myös saataville uusia entistä nopeampi palveluita, esimerkiksi nopeat ja edulliset nettilainat ja lainojen vertailu käyvät kädenkäänteessä yhdeltä sivustolta, ja mikäli tarvitaan vertailla kännykkä- ja nettiliittymiä niin edulliset liittymät ovat vertailussa nekin. Tässä tilanteessa myös kaikenlainen kierrättäminen, kiertotalous ja vihreän tulevaisuuden suunnat ja mahdollisuudet kiinnostavat yrityksiä, joilla saattaa olla nopeallakin aikataululla nyt edessä omat energiaremontti projektinsa. Yleensäkin kaikenlainen digitaalisuus ja mobiisovellukset ottavat entistä suurempaa osuutta niin perheiden kuin yritysten arjen tehtävien hallinnasta ja seurannasta.

Lue myös muualta: 
Mobilepay ei toimi (aukeaa diginyt.fi sivuston artikkeliin)
Pikasiirto (aukeaa diginyt.fi sivuston artikkeliin)
Lainaa ilman luottotietoja (aukeaa nettilainat.fi sivuston artikkeliin)
Alennuskoodi (aukeaa alennuskooditsuomi.fi sivuston artikkeliin)

Tässä muutamia eri liittymätarjouksia alla vertaaliittymat.fi sivustolta:
Telia liittymätarjous
Moi liittymät

About the author

Author description olor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pulvinar ligula augue, quis bibendum tellus scelerisque venenatis. Pellentesque porta nisi mi. In hac habitasse platea dictumst. Etiam risus elit, molestie 

Vastaa