Mitä lohkoketju tarkoittaa? Entä sen hyödyt?

By Outi

Viime vuosina lohkoketjut ovat olleet suuri puheenaihe, mutta mitä lohkoketju tarkoittaa ihan oikeasti? Lohkoketjun toimintaperiaate kannattaa tietää varsinkin, jos olet kiinnostunut kryptovaluutoista tai haluat pysyä ajan tasalla teknologian kehityksestä. Lohkoketjuteknologiasta on nimittäin suuria hyötyjä meille jokaiselle nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa! 

Mitä lohkoketju tarkoittaa?

Lohkoketjun tarkoituksena on hajauttaa tietovarantoja. Keskitetyn tietokannan sijaan tietoa kerätään, muokataan ja käsitellään vertaisten muodostamassa verkossa. Tietovaranto ei siis ole jonkun yksityisen tahon hallussa, vaan periaatteessa kuka tahansa voi osallistua hajautusprosessiin. 

Lohkoketjut ovat tulleet tunnetuiksi ja kiinnostavaksi puheenaiheeksi virtuaalisten valuuttojen myötä. Tunnetuimman kryptovaluutan bitcoinin järjestelmä perustuu lohkoketjuihin, joissa varmennetaan virtuaalivaluutalla tehtyjä transaktioita.

Lohkoketjun tietovaranto levitetään useille eri palvelimille. Näitä kutsutaan termillä “node” (suomeksi “solmu”). Jos yksi palvelin kaatuisi, tieto olisi kuitenkin tallessa muilla palvelimilla. Mitä enemmän lohkoketjussa on nodeja, sitä vaikeampi siihen on kohdistaa kyberhyökkäyksiä. 

Lohkoketju voi olla joko avoin tai suljettu. Avoimessa lohkoketjussa kuka tahansa voi varmistaa lohkoketjun tapahtumia. Suljetussa ketjussa vain rajattu joukko pääsee tarkastelemaan ja varmentamaan tapahtumia. Esimerkiksi bitcoinin lohkoketju on avoin, kun taas monet yritykset käyttävät suljettuja ketjuja. Pääsy suljettuun lohkoketjuun voidaan antaa vaikkapa yrityksen työntekijöille. Lohkoketjun osalliset tuntevat toisensa, jolloin luottamuksen varmistaminen laskennallisin toimenpitein ei ole niin tärkeää kuin avoimessa lohkoketjussa. 

Lohkoketjua pidetään yllä louhinnalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että verkkoon kuuluvat tietokoneet käyttävät laskentatehoa lohkoketjun transaktioiden varmentamiseen. Louhijat, eli tietokoneiden omistajat saavat palkkioksi uuden lohkon varmentamisesta kryptovaluuttaa. Avoimen lohkoketjun ylläpitoon ja louhintaan kuluu suuri määrä energiaa. Esimerkiksi bitcoinin lohkoketjun on arvioitu kuluttavan energiaa yhtä paljon kuin Ruotsin valtion yhteensä!

Nämä 6 termiä sinun tulee tietää, jos aiot käydä kauppaa valuutoilla >>

Näin lohkoketju toimii

Lohkoketju alkaa alkulohkosta, eli niin sanotusta Genesis blockista. Kun ketjuun tulee lisää tapahtumia, jokainen uusi tapahtuma ketjussa sisältää aina tiivisteen edellisistä tapahtumista. Jokaiseen uuteen lohkoon on siis kryptattu tieto sitä edeltävistä tapahtumista. Tiivisteestä ei voi avata alkuperäistä tietoa sellaisenaan, mutta sen avulla voidaan tarkistaa lohkon oikeellisuus vertaisverkossa. 

Joskus ketju haarautuu. Tällöin voimaan jää se ketju, jonka lohkojen yhteenlaskettu vaikeustaso on suurempi. Viallisista haaroista tulee orpolohkoja, joihin ei enää tule uusia lohkoja. 

Esimerkiksi bitcoin toimii avoimen lohkoketjun periaatteella. Jos siis haluaisit siirtää bitcoineja toiselle henkilölle, tulisi tästä tapahtumasta eli transaktiosta ketjuun uusi lohko. Tämä transaktio jaetaan jokaiselle verkon laitteelle. Sen jälkeen lohkoketju vahvistaa siirron. Uusi lohko ketjuun on varmistettu ja rahat siirtyvät haluamallesi henkilölle. 

Mitä lohkoketju tarkoittaa turvallisuuden näkökulmasta? Koska jokainen uusi lohko sisältää tiivisteen ja lohkoketju on hajautettuna useille palvelimille, on tiedon väärentäminen jälkikäteen lähes mahdotonta. Näistä syistä lohkoketju on vähemmän altis hakkeroinnille ja tiedon väärinkäytölle kuin keskitetyt tietovarannot. Esimerkiksi yrityksien ja valtioiden ylläpitämät suuret keskitetyt tietovarannot houkuttelevat hakkereita. Ne mahdollistavat myös sen, että tietovarannon ylläpitäjä käyttää hallitsemaansa tietoa tavalla, joka ei välttämättä ole hyvä asia sinulle.

Tällaisia verkkopankkihuijauksia on syytä varoa!

Mitä lohkoketju tarkoittaa tavallisen ihmisen elämässä?

Lohkoketju mahdollistaa sen, että tietovaranto on vertaisten käytössä ja periaatteessa avoin. Kun kyseessä on virtuaalinen valuutta, lohkoketju mahdollistaa rahan siirtämisen ilman virallista pankkia välikätenä. Vertaisverkon jäsenet todentavat transaktiot ja tieto niistä tulee osaksi ketjua. 

Entä mitä lohkoketju tarkoittaa luotettavuuden kannalta? Lohkoketjun myötä tarve ulkopuoliselle, puolueettomalle välikädelle tai todistajalle katoaa, sillä lohkoketju varmentaa ja todistaa tapahtumien oikeellisuuden. Luottamus toisilleen tuntemattomien käyttäjien välillä perustuu monimutkaisiin laskutoimituksiin, joita on erittäin vaikea väärentää tai muuttaa jälkikäteen. 

Valuutoilla tehtävien transaktioiden lisäksi lohkoketju voi vahvistaa erilaisia sopimuksia, äänestystuloksia, henkilötietoja tai muita rekisteritietoja. Lohkoketjuteknologiaa on hyödynnetty muun muassa autojen kilometrimittareissa, jotta niiden lukemia ei pysty peukaloimaan. Lisäksi lohkoketjuteknologialla voidaan varmistua tuotteen alkuperästä. 

Lohkoketjuteknologiaan perustuvilla “älykkäillä sopimuksilla” povataan olevan suuri merkitys tulevaisuudessa. Niiden myötä monet palvelut, jotka nyt ovat yritysten hallinnassa, voisivat tulevaisuudessa toimia vertaisverkossa ilman yritystä välikätenä. Toisaalta älysopimukset helpottavat ja tekevät myös yritysten toiminnasta luotettavampaa. Suljetut lohkoketjut mahdollistavat tiedon pysymisen vain yrityksen haluamien henkilöillä. 

Tässä ovat 5 suosituinta kryptovaluuttaa >>

Lohkoketjuteknologia on tulevaisuuden kiinnostava megatrendi

Lohkoketju on siis suuri hajautettu tietovaranto. Sitä voidaan pitää jättimäisenä tilikirjana tai lokina. Tiedot sijaitsevat usealla palvelimella eli nodella, joten yhden tietokoneen kaatuminen ei vaikuta tietojen säilymiseen. 

Tietojen varmentaminen ja sitä myötä uusien lohkojen synnyttäminen ketjuun on louhintaa. Käytännössä siis verkon käyttäjät luovuttavat tietokoneensa laskentatehoa lohkoketjun transaktioiden varmistamiseen. Louhijat saavat tästä korvaukseksi yleensä kryptovaluuttaa.

Tällä hetkellä lohkoketjut tiedetään enimmäkseen kryptovaluuttojen myötä. Tulevaisuudessa lohkoketjuteknologiaa hyödynnetään todennäköisesti huomattavasti enemmän. Monet palvelut, kuten asunnon vuokraaminen tai autokyydin hankkiminen voisivat tulevaisuudessa perustua lohkoketjuteknologiaan: tällöin vertaisverkko varmistaisi tehdyt sopimukset yrityksen sijaan. 

Sinua saattaa kiinnostaa myös: Kryptovaluuttaa säilytetään lompakossa…mitä se tarkoittaa käytännössä?

About the author

Author description olor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pulvinar ligula augue, quis bibendum tellus scelerisque venenatis. Pellentesque porta nisi mi. In hac habitasse platea dictumst. Etiam risus elit, molestie 

2 kommenttia artikkeliin ”Mitä lohkoketju tarkoittaa? Entä sen hyödyt?”

Vastaa